Samisk: Nuoraid jurdagat TSa birra

Denne brosjyren er tilgjengelig på alle de tre samiske språkene.

kr. 100.00

Mii leat moadde jagi čállán artihkkaliid NTFa miellahttobláđđái. Das leat mii vástidan iešguđetlágan gažaldagaide mat dakkár nuorain sáhttet leat, geain lea TS. Dat bohciidahtii dan jurdaga ahte galggašii ilbmaduvvot sierra gihpa nuoraid várás geain lea TS, ja maid nuorat leat čállán.

Dán gihppagis mii juogadit iežamet vásáhusaid ja jurdagiid iešguđet fáttáid birra mat beroštahttet min. Oahppat earáid vásáhu- sain sáhttá leat seamma dehálaš go oahppat teoriija


Barne- og ungdomsutvalget (BUUV) i NTF har bidratt med innlegg og artikler i medlemsbladet vårt gjennom flere år. Der har de delt av sine tanker og erfaringer om ulike temaer som barn og unge med TS er opptatt av. Disse artiklene, og noen flere, er nå blitt til en brosjyre skrevet av ungdom for ungdom. Å lære av andres erfaring kan være vel så viktig som å lære teori.

Selv om brosjyren er skrevet for ungdom vil den være høyaktuell også for foreldre og personer som arbeider med barn og unge med TS, både i helsevesenet og i skolen.


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS