Porto og ekspedisjonsgebyr tilkommer alle ordre

Tourettes syndrom

Brosjyre som gir grunnleggende informasjon Tourettes syndrom.

kr. 100.00

mer informasjon... stk.

Rettigheter og muligheter for barn med TS og familien

kr. 100.00

mer informasjon... stk.

Rettigheter og muligheter for voksne med Tourettes syndrom

kr. 100.00

mer informasjon... stk.

Unge tanker om TS

kr. 80.00

mer informasjon... stk.

Samisk - Nuoraid jurdagat TSa birra

Denne brosjyren er tilgjengelig på alle de tre samiske språkene.

kr. 100.00

mer informasjon... stk.

Utfordrende atferd og eksplosive raseriutbrudd ved Tourettes syndrom

Brosjyren gir en god beskrivelse av hvordan utfordrende atferd ved Tourettes syndrom (TS) kan vise seg, hvordan personene rundt kan forstå dette, og gi råd om hva som kan gjøres.

kr. 100.00

mer informasjon... stk.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS