Tourettes syndrom

Brosjyre som gir grunnleggende informasjon Tourettes syndrom.

kr. 100.00

Brosjyren gir en forenklet og forkortet informasjon om det viktigste en bør vite om Tourettes syndrom. Det være seg om en har TS selv, eller om en ønsker å forstå personer med TS bedre som pårørende, venn, kollega eller fagperson.


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS