Unge tanker om TS

kr. 80.00

Barne- og ungdomsutvalget (BUUV) i NTF har bidratt med innlegg og artikler i medlemsbladet vårt gjennom flere år. Der har de delt av sine tanker og erfaringer om ulike temaer som barn og unge med TS er opptatt av. Disse artiklene, og noen flere, er nå blitt til en brosjyre skrevet av ungdom for ungdom. Å lære av andres erfaring kan være vel så viktig som å lære teori.

Selv om brosjyren er skrevet for ungdom vil den være høyaktuell også for foreldre og personer som arbeider med barn og unge med TS, både i helsevesenet og i skolen.


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS