Tourettes syndrom (TS) er en nevrobiologisk tilstand som karakteriseres av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg. Bevegelsene og lydene kalles tics.

For at diagnosen Tourettes syndrom kan stilles skal minst to motoriske tics og ett eller flere vokale tics har vært til stede, men ikke nødvendigvis samtidig, i mer enn ett år. 
Ticsene skal ha oppstått før fylte 18 år, og skal ikke skyldes medisinbruk eller annen medisinsk sykdom. Tics trenger ikke medføre plager eller funksjonsnedsettelse for at diagnosen kan stilles. (Les mer- til kapittelet om TS)

Hva er tics?
Tics er gjentatte, hurtige, plutselige, formålsløse, urytmiske, ufrivillige bevegelser eller lyder.
Man skiller mellom motoriske og vokale tics.
Ufrivillige bevegelser kalles motoriske tics, og ufrivillige lyder kalles vokale tics. Vokale tics er lyder som produseres av muskler i svelg, nese eller stemmebånd.
Man skiller igjen mellom enkle og sammensatte/komplekse tics.
Siden enhver bevegelse eller lyd kan bli til et tic, er det umulig å gi en fullstendig oversikt over alle former for tics.
Hyppighet og varighet
Tics varierer i hyppighet og intensitet over dager, over uker eller måneder. Noen kan ha forbigående symptomfrie perioder. Tics kan i perioder være lite plagsomme, mens i andre perioder være svært plagsomme og intense. Periodene kan variere med tid på døgnet, tid på året og ved «overganger» mellom for eksempel ferie og skole.
Tics forandrer seg. Nye kan komme til, og gamle kan bli borte, helt eller bare for en periode. Tics flytter seg ofte fra en kroppsdel til en annen. Tics følger et tiltagende og avtagende mønster, ofte omtalt som «wax and wane» i litteraturen. Mønsteret er uforutsigbart. Tiden mellom hvert tic eller serie av tics kan variere fra sekunder og minutter til timer og hele dager. Uforutsigbarheten kan bidra til forvirring og beskyldninger om at tics er noe en gjør for å få oppmerksomhet, noe som ikke er tilfelle.
Mengden tics kan øke både under stress og under hvile, og kan avta ved konsentrasjon om oppgaver og aktiviteter som krever konsentrasjon og oppmerksomhet.
Tics kan i varierende grad bli forsterket av for eksempel angst, stress, nervøsitet, kjedsomhet, å glede seg til noe, lite søvn osv.
Tics kan være til stede under søvn.

Noen tics kan være sosialt hemmende og av og til invalidiserende for den som er rammet.Særlig plagsomme tics kan bidra til stigmatisering og ha betydning for livskvaliteten. Komplekse tics kan misforstås som meningsfulle handlinger eller utsagn som utføres med hensikt for å irritere eller forstyrre. Kopro- og ekkofenomener kan virke fornærmende på andre og fremkalle reaksjoner som irritasjon eller oppgitthet. 

Koprolali kjennetegnes ved ufrivillige utbrudd av banning eller ”stygge” ord. De som strever med dette kan vanskelig kontrollere den trangen til å si «det forbudte» selv om det er helt det motsatte av hva de mener. Koprolali er en av de mest forstyrrende og sosialt problematiske symptomer som kan forekomme ved TS, og er det mest kjente fenomenet knyttet til TS. Studier har vist at koprolali forekommer hos omtrent 10 – 15 % av personer som har TS. Dette er altså ikke så vanlig som man kan få inntrykk av på film og i TV-serier og så videre. TS blir ofte karakterisert med ufrivillige ekstreme ytringer og vokale utbrudd. Dessverre gir dette opphav til misoppfatninger av hva TS er, og bidrar til en feil oppfatning om at dette er det mest typiske kjennetegnet selv om det forekommer hos ganske få mennesker.
Les mer om tics...

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS